King Charles Spaniel

SVENSKA KING CHARLES SPANIEL KLUBBENS STYRELSE 2017

ORDFÖRANDE
Lise-Lotte Persson
Trädgårdsvägen 20
305 95 HALMSTAD
Tele: 035-406 23
  
VICE ORDFÖRANDE
Inga Enstad
Göstorpsvägen 124
312 92 LAHOLM
Tele: 0430-921 05
  
SEKRETERARE
Lennart Abrahamsson
Svartensvensvägen 12 A
684 92 MUNKFORS
Tele: 070-292 88 14
 
KASSÖR
Veronica Udd
Ljunglidsvägen 10
511 56 KINNA
Tele: 0320-120 27
 
LEDAMOT
Margareta Silvander
Pilegården 7 c
436 35 ASKIM
Tele: 070-267 95 15
 
SUPPLEANTER
Eva Ljungqvist
Erica Machac
 
 
REVISORER
Gunnel Odlare
Mikael Rosberg
 
REVISORS SUPPLEANTER
Eva Lennartsson
Sanna Åkesson
 
 
UTSTÄLLNINGS ANSVARIG
Erica Machac
 
   
AVELSRÅD: Elisabeth Wikström
 
  
VALPHÄNVISNING
Webbsidan
 
 
WEBBANSVARIG
Iréne Evaldsson
  
 
VALBEREDNING
Anki Saedén Smk
Maria Hansson
Emma Andersson