King Charles Spaniel

Change language

2019-07-28 Mini Gruppen

 

Inbjudan till Mini gruppens utställning HÄR

Examensarbete SLU-studenter

Hej!

Vi är två studenter på Djursjukskötarprogrammet på SLU som skriver vårt examensarbete om hundägares kunskap runt vanliga tandproblem hos kortnosade hundar.

Då tandproblem är vanligt inom alla hundraser är det viktigt att vi inom djursjukvården kan ge rätt information till hundägare när de besöker djursjukhus/klinik.

Ett examensarbete från 2018 visade på en generell kunskapsbrist hos valpägare om tandproblem hos hund. Vi vill därför undersöka de kunskaper som en annan grupp av hundägare besitter och har då valt ägare till kortnosade hundar.

Vår förhoppning med enkäten och examensarbetet är att kunna bidra med viktig information till djurhälsopersonalen om vad vi behöver bli bättre på att informera om gällande vanliga tandproblem. På så sätt kan vi inom djursjukvården tillsammans med hundägare förebygga och undvika kostsamma veterinärräkningar samt onödigt lidande för hundar.

Anledningen till att vi kontaktar just er rasklubb är för att er ras klassas som brakycefal enligt den SRD (Särskild Rasspecifik Domaranvisning) som återfinns på SKKs hemsida.

Vi skulle vara tacksamma om ni kan hjälpa oss att sprida vår enkät genom att dela den via något forum som är tillgängligt för era medlemmar.

Enkäten kommer även delas på populära hundforum för att fånga upp en så bred andel av urvalsgruppen som möjligt.
Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=703817X163716672X20672 

Resultatet från undersökningen kommer att publiceras som en del av vårt kandidatarbete. Alla svar kommer behandlas anonymt och det kommer inte vara möjligt att identifiera enskilda svar/svarande. Vid frågor angående enkäten eller för att ta del av resultatet kan ni kontakta oss via mail; laon0009@slu.se eller kapn0005@slu.se

 

 Med vänliga hälsningar,

Linda Andersson & Karin Persson

Djursjukskötarstudenter årskurs 3, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

 

---
När du skickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur detta går till, klicka här
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more information on how this is done, click here 

Domarpresentation till specialen i Borås 29 juni 2019

Mr Gordon Goult

Vi välkomnar Mr Gordon Gault, Irland som domare för King Charles Spaniel på vår rasspecial i Borås 29 juni  2019 i Borås.

MR Gaults egen presentation HÄR

VIKTIGT

Styrelsen har i samråd med SDHK:s avelsråd antagit nya avelsrekommendationer då det gäller ögon.

  • Avla för att minska risken för allvarliga ögonsjukdomar. Med allvarliga ögonsjukdomar menas sådana som kan orsaka blindhet, långvarig smärta eller kräva livslång medicinering.
  • Hund som skall användas i avel skall ögonlysas efter 18 månaders ålder.
  • Valp ska ögonlysas efter 8 veckors ålder men före 15 veckors ålder.
  • Hund som konstaterats ha allvarlig ögonsjukdom skall ej användas  i aveln och ögonlysning skall utföras av veterinär med specialist kompetens.
  • OBS. Gäller ej de hundar som redan ögonlysts enligt de gamla rekommendationerna

My Dog 2018

Några av "klapp & gos" hundarna från My Dog 2018

                        My Dog 2018              My Dog 2018                      

                                        My Dog 2018                                       My Dog 2018

100 BIR

100 BIR

 

 

SKCSK GRATULERAR TILL FANTASTISKA 100 BIR PÅ OFFICIELL UTSTÄLLNING OCH ÖNSKAR LYCKA TILL I FORTSÄTTNINGEN.

MULTICHAMPION CAVAMIRS LAKRITSTROLL

Uppfödare: Erna-Britt och Sara Nordin

Ägare: Rassmus och Jeanette Wahlstedt

 

Grattis till Bästa King Charles Spaniel 2014

Grattis Till Rassmus Wahlstedt och Jeanette Ahlberg 
samt uppfödare Erna-Britt och Sara Nordin till Cavamirs Lakritstroll som ännu en gång blev Årets Bästa King Charles Spaniel.

Som redaktör för Charlieposten vill jag meddela att nyhetsbrevet blir lite försenat, men det kommer i vår.
Orsaken är att årsmötet kom så nära påsk så det hinner helt enkelt inte tryckas upp.

Styrelsen önskar alla en GLAD PÅSK.

Lise-Lotte Persson ordf. i SKCSK

 

OBS.....Lämna inte hunden i en varm bil.....OBS

Se HÄR

Tankar angående debatten som råder om "trubbnosar"


Är noslängden lösningen?

 

Jag är varken forskare , veterinär eller genetiker. Jag bedriver en kennel i liten skala.

Som uppfödare på en trubbnosig dvärghundras ( brachycefalisk, chondrodystrof), King

Charles Spaniel, kan jag bara uttala mig om min egen erfarenhet av trubbnosar, och har

ännu inte sett eller hört om något fall med hjärntumör.

Självklart skall friska individer, utgöra avelsmaterialet, men var skall vi begränsa

veterinärundersökningar och provtagningar inför aveln. Naturligtvis skall vi inte bedriva

avel på överdrifter utan hålla oss till rasstandarden, det är ju även enligt den hundarna på

utställning skall premieras.

Vad kan vi förvänta oss om vi låter nosen eller halsen bli längre? Blir raserna sundare

och friskare då?

Som uppfödare blir man minst sagt snurrig. Hur säger man stopp till naturen, hit men inte

längre. Vad gör vi med de individer som får för lång nos? Vi har en rasstandard som vi vill

följa samtidigt som vi vill ha friska sunda hundar.

Skall vi inte ha trubbnosar kvar enligt forskarna? För vi uppfödare kan ju inte tolka detta

på annat sätt än att man menar att med brachycefali följer en rad sjukdomar som utgör

hälsorisker för raserna. Hur skall vi försvara våra raser i framtiden för valpköpare?

Jag vill inte tro att brachycefala raser procentuellt sett är behäftade med fler sjukdomar fel

och brister än andra raser.

Många av de trubbnosiga raserna är väldigt gamla, flera hundra år till och med tusentals

år. Tyvärr finns det inte så mycket dokumenterat så långt tillbaka i tiden, men jag tror inte

att raserna överhuvudtaget skulle överlevt så länge om brahycefali utgör så stor hälsorisk,

med andningsproblem, hjärntumörer, syringomyelia osv.

Det finns en anpassning , en evolution, en utveckling där livet anpassas efter

förutsättningarna.

Det är inte bara trubbnosar som avviker från urhunden/ vargen utan allt från de stora

högbenta raserna till de allra minsta. Pekingese är en av de hundraser som står genetiskt

närmast gråvargen enligt deras RAS.

Vi uppfödare gör så gott vi kan med vår hundavel.

Låt oss behålla mångfalden och charmen med de olika raserna.

Låt oss behålla våra underbara trubbnosar

 

Lise-Lotte Persson

Charlie Bay Kennel

Info från SKK

Information  från SKK

Sluta skälla på varandra

Info från SKK

Info från SKK

Information från SKK 

Så hett blir det i bilen                           Ta ansvar för din hund

Vår rasmonter