King Charles Spaniel

Agria stipendiet 2020 lämnas vidare till 2021 pga Covid-läget under 2020
Agria Stipendiat 2019 utsedd
Agria Stipendiater 2018 utsedda  
  Agria Stipendiater 2017 utsedda

Agria Stipendiet

AGRIA-Stipendiet

Stipendiet som är på 1500 svenska kronor delas ut av Svenska King Charles Spaniel Klubben i samarbete med SDHK till
ÅRETS BÄSTA SKCSK-MEDLEM/ MEDLEMMAR
som på ett positivt och förtjänstfullt sätt främjar rasens fortlevnad i Sverige.

Stipendiaten skall vara medlem i SKCSK under det år för vilket stipendiet betalas ut.
Det kan vara någon/några som arbetat med rasen inom avel och hälsa, för valpköpare, för andra medlemmar, för olika tävlingsformer, för främjandet av rasens anseende eller på andra sätt bidragit till att rasen uppmärksammas.
Stipendiet delas ut till 1(en), 2(två) eller tre medlemmar, summan fördelas lika i de fall då den tillfaller mer än en.
Möjlighet finns att nominera en eller flera medlemmar före 30 november gällande år.
Den eller de slutgiltiga stipendiaterna utses av SKCSK:s styrelse och delas ut i samband med årsmötet.