King Charles Spaniel

 

Rasklubbsspecial 16 juli 2023

Alla medlemmar är välkomna att ställa den 16 juli i Eskilstuna. Domare är  Jahn Stääv.

PM med inbjudan

BPH test

Meddelande från SDHK och Klubbstyrelsen

Till alla som vill göra en BPH test (Beteende och personlighetstest hund) med sin King Charles Spaniel.

Klubben betalar ut 200 kr som sponsringspengar till alla som skickar uppgifter om hund, när testet gjordes, plats o.s.v.

Uppgifterna skickas till Kassör Eva Lennartsson därefter skickas pengarna ut. Styrelsen skickar vidare uppgifterna till SDHK 2 ggr/år varefter klubben får pengarna från SDHK.

Det är genom ett beslut från styrelsen i SDHK att sponsra vissa aktiviteter i klubbarna.

Kontakta Eva Lennartsson på mail   lennartsson63@gmail.com   för mer information.

Mvh Styrelsen 

Svar på skrivelse

Info från Styrelsen 2021-03-15

Information från styrelsen!

Årets Charlie och årets veteran med mera 2020, har blivit inställt på grund av för få utställningar att grunda den på under år 2020. Vi hoppas att det kommer att bli några utställningar under 2021.

Agria-stipendiaten 2020 lämnas över till år 2021 och vi hoppas på att det kommer att bli lite mer aktivt år än förra året.

Det kommer även att bli digitalt årsmöte i vår. Vi återkommer med mer information.

Det är mycket som blir påverkat av Covid-19. Men vi kämpar vidare, håll ut!

Mvh Styrelsen SKCSK

Trubbnossituationen i Holland

Hej

Ni har säkert redan hört om den situation som nu råder för vissa av de brakycefala raserna i Holland. Vi vill informera om att det nu på SKKs hemsida: https://www.skk.se/?newsitem=168690 ligger information om detta och det uttalande som Raad van Beheer, den Nederländska Kennelklubben, gjort.

Önskar er alla en trevlig helg!

 

Med vänlig hälsning

Lotta Olsson
Sekreterare kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS
Avdelningen för avel och hälsa
Växel 08-795 30 00 · Direkt 08-795 30 03

Viktigt 2018-10-22

Styrelsen har i samråd med SDHK:s avelsråd antagit nya avelsrekommendationer då det gäller ögon.

  • Avla för att minska risken för allvarliga ögonsjukdomar. Med allvarliga ögonsjukdomar menas sådana som kan orsaka blindhet, långvarig smärta eller kräva livslång medicinering.
  • Hund som skall användas i avel skall ögonlysas efter 18 månaders ålder.
  • Valp ska ögonlysas efter 8 veckors ålder men före 15 veckors ålder.
  • Hund som konstaterats ha allvarlig ögonsjukdom skall ej användas  i aveln och ögonlysning skall utföras av veterinär med specialist kompetens.
  • OBS. Gäller ej de hundar som redan ögonlysts enligt de gamla rekommendationerna

SRD

Sammanställning SRD 2015

INFO 1     och     INFO 2

Andningsproblem


Information från Styrelsen angående undersökningen om andningsproblem hos King Charles Spaniel  
HÄR

  Insänt brev angående undersökningen om andningsproblemen  HÄR