King Charles Spaniel

Medlemstidskrift 2016     Medlemstidskrift 2 2016  Medlemstidskrift 1, 2017  Nr Medlemstidskrift 3-4 2017

Tidning  Tidning 3-4 2018

Medlemstidskrift för Svenska King Charles Spaniel Klubben, SKCSK.  Rasklubb för King Charles Spaniel. Ansluten till Svenska Kennelklubben SKK, associerad med Svenska Dvärghundsklubben SDHK.
Manusstopp: Maj för nr 1-2, November för 3-4.
Annonspriser: Helsida färg/svartvit  200 sk, Mittuppslag 400 sk.
Inbetalningskort medföljer julnumret.
Allt material skickas via mail till  redaktör skcsk.ordforande@yahoo.com

Personliga angrepp publiceras ej.