King Charles Spaniel

Valphänvisning

SKCSK. Svenska King Charles Spaniel Klubbens valphänvisning

Denna förmedling är kostnadsfri för SKCSK medlemmar.

Alla kullar som hänvisas av SKCSK uppfyller klubbens avelrekommendationer samt SKK´s avelspolicy, detta gäller även omplaceringshundar.

Uppfödare som använder sig av hänvisningen ansvarar själv för att uppgifterna är aktuella.

Uppgifter lämnas till Lise-Lotte Persson 0733 681006