King Charles Spaniel
Årets King Charles Spaniel
                      
Här deltar endast hundar vars ägare är medlem/medlemmar i Svenska King Charles Spaniel Klubben. Om ägarnamn ej är registerat i officiell "hunddata.se" så åligger det hundägaren att meddela detta till klubbens ansvarige för sammanställning av resultat. Resultat redovisas två gånger per år.  Vinnare utses i januari påföljande år och offentliggörs i samband med klubbens årsmöte.
                                
Poängberäkning.
                             
Bästa Hane/Tik -         5 poäng
Bästa Hane/Tik -2          4 poäng
Bästa Hane/Tik -         3 poäng
Bästa Hane/Tik -4          2 poäng
Bästa Hane/Tik -         1 poäng
                   
BIR - hunden får +2 poäng +1 poäng / slagen hund (även i det andra könet)
BIM- hunden får +1 poäng +1 poäng/ slagen hund i samma kön.

Resultat räknas endast från officiella utställningar i Sverige. Resultat från Minigruppens inoff. utställning medräknas i Årets KCS. Endast resultat från de fem (5) bästa utställningarna under året räknas för respektive hund.
                                                
 Vandringspriser
        
INTUCH NORDUCH Västerhavets Cello´s VP
Till Bäst i rasen eller Bäst i motsatt kön.
Priset består av en tennkanna med fastsatt lock.
Rätt att tävla om priset har den hund som är svenskfödd oavsett färg.
Priset utdelas på Mini-gruppens utställning OBS! Om BIR eller BIM hunden ej är svenskfödd, står priset över till nästkommande år.
Priset tillfaller den hundägare som erövrat priset minst 5 (fem)gånger.
Gravering ombesörjes av vinnaren.
Donator tävlar själv om priset.
Donerat 1983-05-29 av Disa Lindeberg, Göteborg.
              
INTUCH NORDUCH NV-81-82 Anncourt Risto Reipas Memorial VP
Till Bäst i rasen oavsett kön och färg.
Priset består av en inetsad King Charles Spaniel i en metallplatta på en stor träram
Priset utdelas på utställningsom anordnad av Mini-gruppen.
Priset tillfaller för alltid den hundägare som erövrat priset 7 (sju)gånger.
Donator tävlar själv om priset.
Donerat 1984-05-31 av Annika och Mats Gustavsson, Vaggeryd. Kennel Reistos.
                        
King Charles Alliansens VP
Priset består av en tenntallrik med ingravering: King Charles Alliansens VP.
Priset är ständigt vandrande.
Utdelas i samband med SKCSK,s årsmöte till den King Charles Spaniel som enligt poängberäkningen har högst poäng under föregående år.
Vinnaren ansvarar för att priset kommer på plats till följande utställning.
Följeboken, en sida/år skall innehålla årtal, foto och namn på hund samt ägare.
Skulle Svenska King Charles Spaniel Klubben upplösas tillfaller priset den hundägare som erövrat priset flest gånger, om flera personer erövrat priset lika många gånger gäller lottning.
Vid ev. utländsk vinnare får ej vandringspriset lämna Sverige.
Följeboken tillfaller SKK:s bibliotek.
Donerat av King Charles Alliansen 1999-06-06