King Charles Spaniel

Agria-stipendiet 2018

Styrelsen har genom enhälligt styrelsebeslut utsett 2018 års Agria-stipendiater.        
Stipendiet 1500 skr fördelas lika mellan Elisabeth Wikström och Tina Cederstrand/Andersson med följande motivering:

 
Elisabeth Wikström, klubbens avelsråd, har genom utskick av hälsoenkäter och färdigställande av RAS, 
helhjärtat ägnat åtskilliga timmar för klubbens räkning. Elisabeth har på ett föredömligt och ansvarsfullt sätt arbetat med dokumenten.
Hälso-och avelsfrågor är av avgörande betydelse för att rasen King Charles Spaniel skall ha en framtid i Sverige.

 
Tina Cederstarnd/Andersson har tillsammans med sin King Charles Spaniel Lacy´s Alchemist 
vunnit flera fina utmärkelser hemma i Sverige och utomlands.
Det är av stor vikt för rasens framtid att visa att den finns och i utställningssammanhang hålls dess existens vid liv
då den på ett föredömligt sätt visas upp för domare och utställningsintresserade.

 
Lise-Lotte Persson
Ordförande