King Charles Spaniel

Agria-stipendiet 2019

Styrelsen har genom enhälligt styrelsebeslut utsett 2019 års Agria-stipendiat. 

Stipendiet 1500 kr tilldelas Lise-Lotte Persson.

 Agria stipendiet för år 2019 har styrelsen beslutat att tilldela Lise-Lotte Persson med motiveringen:

”För ett fantastiskt och outtröttligt engagemang med att sprida kunskap om rasen King Charles Spaniel. Tack vare Lise-Lotte har SKK rättat sin tolkning av aveln för trubbnosar vilket är viktigt för rasens framtida utveckling. Vi är tacksamma för allt du gör för våra hundar.”