King Charles Spaniel

Breed Standard feb. 2020

n  Ny rasstandard från England

Finns HÄR

2019-08-20 Länkar till RAS och SRD samt Rasstandard


Reviderad  RAS 
(Rasspecifik avelsstrategi)     

SRD   (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)

Ras Standard