King Charles Spaniel

SVENSKA KING CHARLES SPANIEL KLUBBENS STYRELSE 2021

ORDFÖRANDE
Veronica Udd
Ljunglidsvägen 10
511 56 KINNA
Tele: 0320-120 27 
Mail: skcsk.ordforande@yahoo.com
  
VICE ORDFÖRANDE
Madelaine Johansson
Höjdängen Karlsund 
681 91 Kristinehamn
Mail: madelainejohansson@hotmail.com
 
 SEKRETERARE
Monica Jadsen Holm
Lilla Haråsvägen 12
443 38 LERUM
Tele: 070 8600595
Mail: monica.j.holm@telia.com
 
KASSÖR
Eva Lennartsson
Vistabergsvägen 3
523 45 ULRICEHAMN
Tele: 0321-687115
Mail: eva@hokerumbygg.se
 
LEDAMOT
Viveka Nilsson

Rudeboksvägen 243
226 55 Lund
Mail: viveka1961@hotmail.com
 
SUPPLEANTER
Pernilla Bergström
Erica Machac
 
REVISORER
Barbro Almskoug Berg
Karin Johansson
 
REVISORS SUPPLEANTER
Louise Saeden
Åsa Gunnarsson
 
 UTSTÄLLNINGS ANSVARIG
Eva Lennartsson
 
AVELSRÅD
Styrelsen
 
VALPHÄNVISNING
Lise-Lotte Persson 0733 681006
Webbsidan

WEBANSVARIG
Iréne Evaldsson
  
 VALBEREDNING
Emma Andersson   Smk
emma.82.andersson@gmail.com
Maria Hansson
Sanna Persson