King Charles Spaniel

SVENSKA KING CHARLES SPANIEL KLUBBENS STYRELSE 2021

ORDFÖRANDE
Veronica Udd
Ljunglidsvägen 10
511 56 KINNA
Tele: 0320-120 27 
Mail: skcsk.ordforande@yahoo.com
 
 SEKRETERARE
Monica Jadsen Holm
Lilla Haråsvägen 12
443 38 LERUM

Tele: 070 8600595
Mail: sekrhosskcsk@yahoo.com

 
KASSÖR
Eva Lennartsson
Vistabergsvägen 3
523 45 ULRICEHAMN

Tele: 0703-151243
Mail: lennartsson63@gmail.com

 
LEDAMOT
Viveka Nilsson

Rudeboksvägen 243
226 55 Lund
Mail: viveka1961@hotmail.com
 
SUPPLEANTER
1:a suppleant Pernilla Bergström
2:a suppleant Karin Johansson
 
REVISORER
Barbro Almskoug Berg
Mona-Lisa Eriksson
 
 
REVISORS SUPPLEANTER
Louise Saeden
Åsa Gunnarsson
 
 UTSTÄLLNINGS ANSVARIG
Eva Lennartsson
 
AVELSRÅD
Styrelsen
 
VALPHÄNVISNING
Lise-Lotte Persson 0733 681006
Webbsidan

HEMSIDAN
Monica Jadsén Holm
  
 VALBEREDNING
Emma Andersson   Smk
emma.82.andersson@gmail.com
Maria Hansson
Sanna Persson