King Charles Spaniel

Change language

Medlemskap i Svenska King Charles Spaniel Klubben SKCSK.


När du blir medlem i SKCSK blir du automatiskt medlem i Svenska Dvärghundsklubben SDHK, det innebär b.la att du har rätt att ställa ut din hund på SDHK:s utställningar. SDHK brukar anordna ca 8 officiella utställningar per år vilka är spridda över Sverige.
Du får också vår medlemstidning som utkommer 2 ggr/år, då som dubbelnummer samt medlemsblad.
Medlemsavgiften per enskild medlem är 200:-,  för familjemedlem boende på samma adress är avgiften 50:-
Gåvomedlemskap till valpköpare är 50:-
Utländsk medlem 260:- SEK.
Medlemskapet löper per kalenderår.  dvs. 1/1 - 31/12 

Hur blir du medlem:

Enklast är att betala in medlemsavgiften till Plusgiro 173283-3

Kom ihåg att ange namn, adress och telenr samt mailadress.
 

Betalning från utlandet.  IBAN:SE 179500 0099 6026 0173 2833
BIC: NDEASESS, NORDEA BANK SWEDEN AB, SE-105 71 STOCKHOLM

             SKCSK