King Charles Spaniel

Change language

King Charles Spaniel

Svenska King Charles Spaniel Klubbens ambitioner

Svenska King Charles Spaniel Klubben vill på följande sätt främja rasens utveckling. Eftersträva friska, sunda och rastypiska King Charles Spaniel.
En god hälsa som möjliggör ett långt liv. Svenska King Charles Spaniel Klubben verkar för rasens framtid och utveckling. Entusiastiska uppfödare strävar tillsammans för att få en sund ras. Vi är väl medvetna om rasens defekter och svårigheter, och vi hoppas kunna förhindra och undvika bakslag.
Genom kontinuerligt inhämtande om rasens hälsostatus, exteriöra utveckling och mentala status vill vi kunna kartlägga och analysera rasens utveckling i Sverige. Med information till uppfödare och hanhundsägare hoppas vi kunna öka kunskaperna och förståelsen för avelsfrågor och därigenom föra rasens utveckling framåt. 

Vad skiljer mellan King Charles Spaniel och Cavalier King Charles Spaniel

SVENSKA                ENGELSKA